Kurz symptotermální metody

pro manželské páry a snoubence


Místo konání: Fara Praha - Strašnice
18.10., 8.11., 22.11., 13.12.2012
vždy od 19.00 do 21.30

Obsah kurzu:
● Fyziologie plodnosti, určení plodných a neplodných období
● Využití STM pro předcházení i pro docílení těhotenství
● Pohled katolické církve na manželství, sexualitu a odpovědné rodičovství
● Prostor pro diskuzi

Bližší informace a přihlášky:
Miroslav a Jitka Novákovi, tel: 775 358 911, e-mail: novakovi()lpp.cz
Kurzovné dobrovolné


http://snoubenci.ascczech.cz