Muži, kterým jsou ženy nevěrné

Převzato z knihy: Nevěra pro podváděné i podvádějící, PhDr. Petr Šmolka, vydala GRADA 2003

V nejširším slova smyslu jsou to především právě muži neimponující. V Plzákově pojetí často muži tří "S" - slabí, slušní, spolehliví. Déle pak muži malicherní, muži se zvýšenou potřebou mentorování. O moc lépe na tom nebudou ani muži despotičtí, žárliví a preferující nadměrně uzavřený model soužití (často jednostranně - zatímco oni si užívají volnosti, co hrdlo a jiné orgány ráčí, jejich ženy jsou doma uzamykány jak v klášterních kobkách). Pochopitelně pak i muži systematicky ignorující partnerčina očekávání a potřeby. Zvláštní kapitolu pak představují muži nepoučitelní, sexuální barbaři, loudilové a neobratní sexuální kutilové.


http://snoubenci.ascczech.cz