Spolupráce při přípravě na manželství ve farnosti


Vážení duchovní,
zde je několik charakteristik programu SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ:Nové vedoucí manželské páry
Máte ve své farnosti vhodný manželský pár, se kterým si dovedete spolupráci představit?
Jsme připraveni, vámi vybraný manželský pár povzbudit, vyškolit a předat materiály. Pro tento účel máme připraven program "Příprava nových vedoucích párů".
Z každého nového vedoucího páru máme vždy radost!


Co považujeme za důležité pro vhodný vedoucí pár:


Výše zmíněný dokument Papežské rady pro rodinu k požadavkům na vedoucí manželské páry v čl. 43 říká:
"Tito spolupracovníci proto mají být osobami pevnými v učení, s nespornou věrností učitelskému úřadu církve, takže budou moci předávat - s pomocí dostatečných a podrobných znalostí a svědectví vlastního života - pravdy víry a odpovědnost spojenou s manželstvím. Je tedy více než samozřejmé, že tito pastorační spolupracovníci jako vychovatelé musí být také připraveni přijímat snoubence nehledě na jejich sociálně-kulturní původ, intelektuální vzdělání a konkrétní schopnosti. Nepominutelným předpokladem splnění jejich úkolu je dále jejich svědectví života z víry a radostné obětavosti. Budou čerpat ze svých životních zkušeností a lidských problémů, aby mohli snoubeneckému páru osvětlovat křesťanskou pravdu."


Jaké znaky jsou v rozporu s touto službou?

http://snoubenci.ascczech.cz