2009 National Survey of Adolescents and Their Parents - Attitudes and Opinions about Sex and Abstinence

Po předchozích obstrukcích ministerstvo zdravotnictví kompletně zveřejnilo vládní studii, která se zabývala tím, jak postoje rodičů a sociální normy ovlivňují sexuální chování mladistvých před uzavřením manželství.
Studie nazvaná "Národní průzkum dospívajících a jejich rodičů: Postoje a mínění ohledně sexu a zdrženlivosti" má 196 stran. Při průzkumu bylo zkoumáno tisíc dospívajících ve věku 12 až 18 let a zkoumán dopad postojů rodičů a komunikace rodičů s dospívajícími.
Zpráva konstatuje, že asi 70% rodičů je proti tomu, aby jejich dospívající děti měly předmanželský sex, přičemž přes 60% dospívajících souhlasilo, že pouze manželé mají mít sex. Zpráva také naznačuje, že postoje rodičů a společnosti ohledně sexu a zdrženlivosti mají větší vliv než školní výuka, a to i ta k zdrženlivosti.

Celá zpráva je zde National Survey 2009(PDF) (Zdroj - Hnutí pro život)