1981 FAMILIARIS CONSORTIO

Apoštolská adhortace Jana Pavla II.
O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY V SOUČASNÉM SVĚTĚ
z 22. listopadu 1981
text ke stažení