Dokumenty

2009 National Survey of Adolescents and Their Parents - Attitudes and Opinions about Sex and Abstinence

Po předchozích obstrukcích ministerstvo zdravotnictví kompletně zveřejnilo vládní studii, která se zabývala tím, jak postoje rodičů a sociální normy ovlivňují sexuální chování mladistvých před uzavřením manželství. Studie nazvaná "Národní průzkum dospívajících a jejich rodičů: Postoje a mínění ohledně sexu a zdrženlivosti" má 196 stran. Při průzkumu bylo zkoumáno tisíc dospívajících ve věku 12 až...

1981 FAMILIARIS CONSORTIO

Apoštolská adhortace Jana Pavla II. O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY V SOUČASNÉM SVĚTĚ z 22. listopadu 1981 text ke stažení...

1986 ZÁKON č. 66 České národní rady ze dne 20. října 1986, o umělém přerušení těhotenství

ZÁKON č. 66 České národní rady ze dne 20. října 1986, o umělém přerušení těhotenství Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: § 1 Účel zákona Zákon upravuje umělé přerušení těhotenství a se zřetelem na ochranu života a zdraví ženy a v zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství stanoví podmínky pro jeho provádění. Předcházení nežádoucímu těhotenství § 2 Nežádoucímu...

1995 Lidská sexualita: pravda a význam

Papežská rada pro rodinu Zásady pro výchovu v rodině z 8. prosince 1995 celý text ...

1996 EVANGELIUM VITAE

Encyklika Jana Pavla II. O ŽIVOTĚ, KTERÝ JE NEDOTKNUTELNÉ DOBRO z 25. března 1995 text ke stažení...

1996 Příprava na svátost manželství

Vatikán, 13. května 1996 ALFONSO KARDINAL LÓPEZ TRUJILLO, President Papežské rady pro rodinu text ke stažení...

2002 Katechismus katolické církve

Katechismus - oficiální stránka...

2006 Zdůvodnění prezidenta republiky, proč nepodepsal zákon o registrovaném partnerství

Článek ze serveru www.klaus.cz 16.2.2006 Prezident republiky Václav Klaus vetoval zákon o registrovaném partnerství Prezident republiky Václav Klaus využil své pravomoci a vrátil dnes 16. února Poslanecké sněmovně zákon o registrovaném partnerství. Prezident republiky napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil: "Využívám ...

1968 HUMANAE VITAE

Encyklika Pavla VI. o správném řádu sdělování lidského života z 25. července roku 1968 text ke stažení...

1963 ZÁKON O RODINĚ - 94/1963 Sb.

ZÁKON O RODINĚ - 94/1963 Sb. text ke stažení...

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ V ZAHRANIČÍ

Zdroj: Právní rádce, 27.7.2006 , Alexander J. Bělohlávek Čeští občané1) mohou uzavírat sňatky jak na území ČR, tak i v cizině před tamním orgánem státu nebo i církve,2) nebo mohou uzavřít sňatek dle § 5 zákona o rodině v cizině před zastupitelským úřadem ČR, který je k tomu oprávněn dle zvláštního právního předpisu.3) Způsobilost osoby k uzavření manželství se řídí § 19 zákona č. 97/1963 ...