Proč je důležité být opatrný na začátku nového vztahu?

The importance of dating defensively, Threshold No. 95
Source: The Relationship Institute, Royal Oak, Michigan, www.reletionship-institute.com


Na začátku nového vztahu a prvních schůzek, kdy prožíváte zamilovanost nejsilněji, máte touhu po co nejrychlejším sblížení a prohlubování vztahu. Nebezpečí je v tom, že o novém partnerovi toho zatím víte málo. Na začátku to jinak ani nejde. K pravdivému poznání vede ještě dlouhá cesta. Být "defenzivní" na schůzkách je dobré, zvláště v několika prvních měsících. Důležité je, že takto můžete poznat, nakolik se cítíte s novým partnerem emočně i fyzicky bezpečně, třebaže ho dosud neznáte.

Následující seznam vám nabízí nejčastější signály, ke kterým byste měli být vnímaví. Pokud se vašeho partnera týká některý z bodů na seznamu, neznamená to, že byste se měli hned rozejít. Ale čím více jich naleznete, tím větší je pravděpodobnost, že nebudete ve vztahu šťastni.

Na začátku vztahu je obvyklé, že vidíte všechno "růžově". Jakmile se objeví nějaké varovné signály (zasvítí červená kontrolka), mělo by to být pro vás znamení, abyste postupovali velmi opatrně!

Hlavním účelem období chození je partnera co nejlépe poznat. To se může podařit při dostatku pestrých společných zážitků. Mělo by vám to také přinášet radost.

Následující seznam je pro vás pomůckou, jak rozeznat, jestli se nemusíte bát ve vztahu s touto osobou pokračovat. Nahlédněte do tohoto seznamu často, abyste nebezpečí odhalili včas. Tak budete mít příležitost vyhnout se budoucímu zklamání.

Buďte opatrní a držte se zpátky v počátcích vztahu, jestliže váš partner:

 • se vyhýbá rozhovoru o minulosti, nebo o současném životě, nebo o tom mluví velmi obecně a nejasně
 • zdá se, že je velmi závislý na některém členu své rodiny
 • zdá se, že má málo, nebo žádné osobní zásady
 • často a rád pije alkohol
 • má sklony k flirtování, či vyžaduje pro sebe pozornost
 • zdá se, že dosud není citově vyrovnán s ex-partnery
 • dosud je příliš krátká doba od konce předchozího vztahu
 • je dosud v období, kdy splácí dluhy
 • zdá se, že potřebuje mít vedle sebe někoho, kdo by jej vedl, či na něj nějak dohlížel
 • nikdy neprojevuje žádný strach, obavy či zranitelnost
 • je nespolehlivý, nedrží se předem dohodnutých plánů, všude chodí pozdě
 • věnuje přehnanou pozornost sexuálním tématům
 • dlouhodobě nemá žádné kamarády či přátele
 • přerušuje vás, aniž by poslouchal, mluví jenom o sobě a nikdy se nezeptá na něco o vás
 • má stále málo času kvůli množství práce nebo svým koníčkům
 • je pesimistický, negativně kritický, jeho humor je sarkastický
 • nedbá o sebe, ať už jde o tělo, stravu či svůj vzhled
 • nepřijímá zpětnou vazbu od druhých, vždy se úporně brání
 • počítači věnuje až přes příliš hodně času, v reálném světě má méně přátel než na internetu
 • má nepřiměřené chování při konfliktech, nebo se jim naopak zcela vyhýbá