Ženy, kterým jsou muži nevěrní

Převzato z knihy: Nevěra pro podváděné i podvádějící, PhDr. Petr Šmolka,

V zásadě půjde především o tři typy žen.

Tím prvním jsou ženy obětavé, kráčející životem pod heslem "vše pro rodinu". Spolehlivé, vždy k dispozici, dokonce i ten sex nikdy neodmítající. Pravda, také jen velice zřídkakdy jej iniciující. Zároveň ženy, kterým jako by chyběla potřeba či odvaha pro vlastní seberealizaci. Kdykoli se pán tvorstva vrací domů, může si být absolutně jist, že vše najde na obvyklém místě. Hle, zde lednička, zde sporák, tu křeslo, tam manželka, tuhle televizor, támhle šatní skříň. Tedy ženy, které svým mužům dříve či později začnou jaksi splývat s bytovým zařízením. Ženy, které jim nedopřejí možnost, aby byly alespoň někdy postrádány.

Druhým typem jsou pak ženy vysoce kompetentní a výkonné. Vše jsou s to zařídit, od manžela téměř nic nevyžadují, často o něj dokonce s jistou laskavou shovívavostí pečují. Jejich muži jako by měli celoroční období hájení před starostmi, povinnostmi i zátěžemi. Pak stačí málo! Kapka obdivu, uznání, trocha třeba i hrané bezradnosti a slabosti v provedení dokonce i nepříliš půvabné kolegyně, a pán tvorstva má najednou pocit, že tady je konečně někdo, kdo jej opravdu, ale opravdu potřebuje. Podobný pocit představuje hodně silné afrodiziakum.

Tím třetím budou takzvané "včelí královny". Zpravidla je charakterizuje silná touha po mateřství, vlastní partnerství je zde pouhým prostředkem jejího naplnění. Jakmile muž splní svou biologickou funkci, bývá odstaven do pozice trpěného trubce. Někdy je mu ponechána alespoň možnost spolupodílet se na péči o potomky, jindy ani to ne.
Muži jsou pochopitelně nevěrní i ženám frigidním či ženám "kasírujícím", těm, které důsledně aplikují čistě zásluhovou manželskou sexualitu (až umyješ nádobí, vyvenčíš psa, ostřiháš plot a vyluxuješ, tak možná...).