Nová vatikánská instrukce o manželských procesech

http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=6544

"Dignitas connubii" (Důstojnost manželství) je název nové instrukce určené především pro diecézní a interdiecézní církevní soudy, které se zabývají případy nulity manželství. Instrukce byla zveřejněna Tiskovým střediskem Svatého stolce v úterý 8.2.2005.

Vatikán/VIS: Instrukce "Dignitas connubii" byla připravena Papežskou radou pro výklad textů Kodexu kanonického práva. Předseda této rady kardinál Julian Herranz uvedl, že důvodem pro sepsání instrukce bylo poskytnout církevním soudcům praktický dokument (vademecum), který by jim pomohl v řešení soudních případů o neplatnosti manželství. Dokument obsahuje všechny právní předpisy týkající se nulity manželství, obsažené v edici Kodexu kanonického práva (CIC) z roku 1983. Současně zde soudci naleznou výklady právních úprav a relevantní rozhodnutí Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury a Tribunálu Římské roty.

Kardinál Herranz ve svém příspěvku varoval před snahami zastínit svátostný charakter manželství. Rozhodnutí církve o nulitě manželství nelze chápat pouze jako potvrzení civilního rozvodu. Ostatně papež v této souvislosti několikrát zdůraznil, že rozhodnutí církve o nulitě manželství není zrušením existujícího svazku, ale uznáním toho, že manželství vůbec nevzniklo, připomněl předseda Papežské rady pro výklad textů zákona (CIC).

Sekretář Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury biskup Velasio De Paolis při prezentaci nové instrukce dodal, že dokument "Dignitas connubii" je určen pro téměř 800 diecézních a interdiecézních soudů, které se téměř výhradně zabývají kauzami nulity manželství. Počet takových případů zaznamenal v poslední době enormní nárůst. Jen v roce 2002 projednávaly církevní soudy 56.236 těchto kauz a 46.092 párům bylo sděleno rozhodnutí o neplatnosti jejich manželství (z toho nejvíce v Severní Americe 30.968 a v Evropě 8.855).