Rozvod

Rozvod je horší než rakovina

Jeroným Klimeš PUBLIKOVÁNO DNE 2.4.2010 NA WWW.RODINA.CZ Prokletí rozvodů je v tom, že si o svatbě slíbíte, že spolu ponesete dobré a zlé, jenže po rozvodu dobré přestanete nést, zato zlé nesete až do smrti. Knihu Partneři a rozchody vydal psycholog Jeroným Klimeš poté, co vnitřně zpracoval prožitk...

Jak zastavit epidemii rozchodů

http://lidovky.zpravy.cz/jak-zastavit-epidemii-rozchodu-dmx-/ln_noviny.asp?c=A070112_100005_ln_noviny_sko&klic=217133&mes=070112_1 12. ledna 2007, Lidové noviny Každé druhé manželství u nás končí rozvodem. Dnešní svět přinášející tolik možností k seznámení jako by nabádal k nestálosti vztahů. Ale má smysl začínat stále s někým novým? Proč spolu vlastně tolik lidí nevydrží? Opravdu se k sobě n...

The Top Ten Myths of Divorce

Moc pěkný dokument, který čeká na přeložení The Top Ten Myths of Divorce.pdf ...

Rozvedení, kteří neuzavřeli nový sňatek, FAMILIARIS CONSORTIO

Apoštolská adhortace Jana Pavla II., O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY V SOUČASNÉM SVĚTĚ z 22. listopadu 1981 Článek 83 Různé důvody, jako vzájemné neporozumění nebo neschopnost k meziosobním vztahům, mo-hou dovést platné manželství k bolestné a často nenapravitelné roztržce. Přirozeně, rozluka musí být pokládána za nejkrajnější prostředek, když se každý jiný pokus o nápravu uk...

Rozvedení, kteří uzavřeli nový sňatek, FAMILIARIS CONSORTIO

Apoštolská adhortace Jana Pavla II., O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY V SOUČASNÉM SVĚTĚ z 22. listopadu 1981 Článek 84 Bohužel, denní zkušenost ukazuje, že ten, kdo se rozvedl, většinou pomýšlí na nový sňatek, přirozeně nekatolicky uzavřený. Protože tu jde o zlo, které podobně jako jiné špatnosti stále více postihuje také katolické kruhy, musí se tento problém pečlivě a neprod...

Děti, rodiče a rozvody

Magdalena Ryšánková, PUBLIKOVÁNO DNE 22.11.2002 NA WWW.RODINA.CZ Rozvod představuje psychickou zátěž pro každého člena rodiny bez rozdílu věku. Pro děti nemusí být za každých okolností traumatizující, ale nelze ani předpokládat, že se jich nedotkne, pokud jej nechápou, nevnímají, anebo se o něm nemluví. Rozvodu většinou předchází období více či méně intenzivního rodinného rozvratu, který...

Církevní rozvod?

Převzato ze stránek Diecézního církevního soudu v Brně http://www.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/index.php Církevní rozvod? Pojem "rozvod" ve smyslu občanského práva v kanonickém právu neexistuje. To co je v občanském právu nazýváno "rozvod", v kanonickém právu znamená vlastně odluku manželů za trvání manželského svaz...

Nová vatikánská instrukce o manželských procesech

http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=6544 "Dignitas connubii" (Důstojnost manželství) je název nové instrukce určené především pro diecézní a interdiecézní církevní soudy, které se zabývají případy nulity manželství. Instrukce byla zveřejněna Tiskovým střediskem Svatého stolce v úterý 8.2.2005. Vatikán/VIS: Instrukce "Dignitas connubii" byla připravena Papežskou radou pro výklad textů Kod...

Důvody neplatnosti manželství

Katolický týdeník 03/2005 http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=1258 Je možné, aby člověk, který měl před sedmi lety svatbu v kostele a zamiloval se do kamarádky své ženy, měl pak zase svatbu v kostele s tou druhou? Byl prý rozvedený církevně. Je jeho druhé manželství právoplatně uzavřené? Jaké jsou vlastně nejčastější důvody ke zrušení manželství? Lumila Š., Praha ...

Život rozvedených v církvi /P. Ing. Aleš Opatrný/

http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_text=1546 Záznam přednášky ´Život rozvedených v církvi´ (P. Ing. Aleš Opatrný), vydalo tiskem Pastorační středisko Praha. Jak může rozvedený člověk žít co nejlépe křesťansky? Dříve, než si na tuto otázku odpovíme, je třeba zopakovat několik základních bodů. Manželství, platně uzavřené v katolické církvi, je nerozlučitelné. Je m...