Popíjí, žárlí, je až příliš emotivní?

PhDr. Petr Šmolka.
Toto je jedna část publikace "Když vás trápí někdo blízký".
Vydala HESTIA nadace pro rodinu, Asociace manželských a rodinných poradců, Praha leden 1998.


Uvažujete o společném soužití a partner má některé charakteristiky, které Vás zneklidňují - popíjí, žárlí, je až příliš emotivní?

Jsou také partneři, kteří se pro manželství vůbec nehodí? Pokud ano, jak je včas rozpoznat?

Nepříliš nadsazené odhady uvádějí, že zhruba 10 - 15% populace má vlastnosti s trvalejším soužití zcela neslučitelné. Někteří z těchto potenciálních partnerů však nepředstavují při výběru přílišné riziko - zpravidla se jim dokážeme spontánně vyhnout. Muž si většinou nebere ženu alkoholičku, ženy si většinou nevolí partnera, který by se v okamžiku sňatku jen prazvláštní shodou okolností ocitl na svobodě a jinak trávil život v nápravně výchovných zařízeních.
Mezi vysoce rizikové ale patří především muži - alkoholici. Jakoby měli prazvláštní přitažlivost pro ženy. Pro některé z nich může být partnerova několikatýdenní abstinence tím pravým dokladem lásky (pozor - i dosti závislý muž toto dokáže, problém mu dělá spíše "pití s mírou"!). Jiné mají pocit, že nešťastného alkoholika vyléčí svou láskou a teplými večeřemi. Zkušenost ukazuje, že zde nepomáhá ani ta sebevětší láska, ani ty sebeteplejší večeře.
Stejně destruktivní vliv mohou mít i ostatní závislosti (drogy, patologické hráčství...).
Čestné místo mezi likvidátory soužití patří i žárlivosti. Kardinálním problémem bývá odlišení běžné a chorobné žárlivosti. Přitom hranice je dosti ostrá. Běžný partner žárlí v situacích reálného ohrožení vztahu. Chorobný žárlivec toto nepotřebuje. Zcela bez objektivní příčiny prohlíží tomu druhému kapsy, aktovky a kabelky, odposlouchává telefonické hovory, sleduje jej v nedůstojném převlečení, čte soukromou korespondenci... Pokud na nic nepřijde, není to pro něj dokladem toho, že pátral zbytečně, ale toho, že pátral málo.
Za zmínku stojí v těchto souvislostech ještě hysterie. Mezi její základní charakteristiky patří výrazně zvýšená pozornost sobě samému spojená s hlubokými pocity nejistoty, nadměrná emotivita, potřeba vzruchů (hádek a následného usmiřování) a nepřiměřené reakce na cokoli, co jen vzdáleně připomíná kritiku.
Komplikujícím faktorem může být i přílišné zvýraznění kterékoli vlastnosti, i té sebepozitivnější (pracovitost, smysl pro pořádek, upřímnost, smysl pro humor a pod.). Nejde v pravém smyslu o charakteristiky diskvalifikující, spíše o projevy náročné na partnerovu toleranci a schopnost adaptace.
Pokud u partnera nalézáme některé z výše uvedených charakteristik, je na místě důstojný ústup či kontakt s odborníky. Máte-li opakované signály, že partner odpovídá některé z popsaných charakteristik, je vhodné objektivizovat si tento dojem konzultací v rodinné poradně. Pokud jste přesvědčeni, že některou z daných charakteristik má a nechcete vztah zcela ukončit, pak je třeba trvat na léčení. Jak závislosti, tak chorobná žárlivost patří mezi "choroby" léčitelné, úspěšnost však závisí především na motivovanosti "pacienta". Pomoc naleznete v ordinacích AT (alkoholismu a jiných toxikománií), na psychiatrických odděleních, v příslušných léčebnách i v privátní praxi. Pravá hysterie je léčitelná jen velice obtížně, i zde však může konzultace s odborníkem - psychologem či psychiatrem - v mnohém napomoci.