Budujeme manželství odolné proti záletům

Building an affair-proof marriage. John W. Auxier,
převzato z časopisu Threshold č. 90, přeložil Vladimír Tax


V manželství existují "cennosti", o které je potřeba pečovat, chránit je a investovat do nich. Některé jsou zřejmé, jako společný domov, zdravý sexuální život, děti. Některé manželské cennosti jsou však méně hmatatelné. Jednou z nejcennějších je intimita.
Intimita má v manželství jedinečné místo, což se odráží v tom, jak tento výraz používáme. Můžeme mít nejlepšího přítele nebo přítelkyni, ale obvykle v jejich případě nehovoříme o intimitě. Rodiče často popisují vztah s dítětem v různých stupních blízkosti, ale málokdo by řekl, že má se synem nebo dcerou intimní vztah. Téměř bez výjimky máme slovo "intimita" vyhrazené pro náš nejdůležitější vztah v životě, jímž je manželství.

Co je vlastně intimita? Intimita je citová vazba mezi partnery, pocit vzájemného hlubokého spojení, bezpečí a oddanosti. Intimita je důležitá pro zdraví vztahu, protože zachycuje emoční rozměr "jednoty", což je klíčové biblické téma popisující manželství. Výraz "jedna duše a jedno tělo" (viz Genesis 2:24) je výstižná metafora, která popisuje jedinečnou vazbu partnerů, jednotu, která zahrnuje všechny oblasti života: materiální, duchovní, fyzické a citové spojení s partnerem. Zejména emoční intimita je silným pojidlem vztahu, které podporuje a vyjadřuje jednotu manželů.

Okénka intimity
Psycholožka Shirley Glass ve své knize Not "Just Friends" ("Pouhé přátelství" neexistuje) používá přirovnání s oknem pro vysvětlení, jak intimita funguje. Když se v manželství hluboce sdílíme, otevíráme jakési "okno intimity", jímž může partner nahlížet do naší duše. Intimní sdílení našich potřeb, obav a tužeb může být náročné, může přicházet a odcházet, ale v každém případě je zcela nezbytné k prožívání jednoty hlubokého duchovního pouta s partnerem. Pokud je ale okno intimity otevřené někomu, kdo je atraktivní alternativou našeho partnera, může vytvořit konkurenční emoční vazbu, která může v důsledku ohrozit manželství.
Podle výzkumů rodinných poradců a terapeutů je pro manželství nevěra jednou z největších hrozeb. Proč? Dr. Susan Johnson, profesorka psychologie na univerzitě v Ottawě a ředitelka ottawského Institutu rodinných vztahů nedávno napsala: "Výlučnost je důležitá, protože sex partnery spojuje. Sex s osobou mimo manželský vztah ohrožuje partnera a "vzácnou" a "speciální" povahu této vazby mezi manželi." Jinými slovy, nevěra je nebezpečná, protože podkopává pocit jedinečného spojení s partnerem. Není proto překvapivé, že nevhodně směřovaná emoční intimita bývá často předehrou nevěry.

Intimita na nesprávném místě
Odborníci na manželské vztahy identifikovali několik typických předzvěstí nevěry.

Patří mezi ně:
1) Fyzická přitažlivost s atraktivním alternativním partnerem znamená excitovanost v blízkosti osoby opačného pohlaví. Často se projevuje škádlením či flirtováním.
2) Emocionální vazby vznikají při sdílení myšlenek a pocitů s přitažlivou osobou, zejména důvěrných informací o manželském vztahu.
3) Tendence chránit vztah se projevuje jednak častějším vyhledáváním kontaktů s druhou osobou, jednak jejich utajováním.


Vzhledem k významu emocionálních vazeb pro jednotu v manželství hrozí, že odhalováním svých tužeb, strastí a citlivých míst atraktivnímu alternativnímu partnerovi - byť s dobrým úmyslem - iniciujeme vznik emocionálního spojení, které může vést k překročení morálních hranic.
Odhalování nitra přirozeně vybízí druhého k témuž. Toto vzájemné sdílení může poměrně rychle vést ke vzniku silného emocionálního spojení mezi dvěma lidmi a v důsledku toho podkopat manželství jednoho z nich.
Tím, jak se otevírá okno intimity s atraktivním alternativním partnerem, se obvykle začne přivírat okno intimity s manželským partnerem.

Ochrana intimity
Manželské páry mohou s pomocí metafory "okna intimity" dělat řadu věcí k udržení a ochraně intimity svého vztahu, jak radí Shirley Glass.

Zavřete všechna otevřená okna. Upřímně zhodnoťte, co se děje s "otevřenými okny" ve vašem životě a zavřete je. Jak poznáte, že mezi vámi a někým jiným vzniká emocionální vazba? Obecně platné pravidlo zní, že pokud skrýváte některé aspekty svého přátelství s jinou osobou před svým partnerem, je to známka toho, že byste měli z takového vztahu ustoupit a zaměřit pozornost na své manželství.

Otvírejte a udržujte otevřená okna intimity doma. Usilujte o to, aby pro vás byl partner hlavní osobou pro intimní spojení. To může být obtížné, pokud váš vztah upadá nebo míváte konflikty, ale budování silné vazby porozumění, přijetí a vzájemnosti je to, v čem spočívá jednota manželství podle Božího plánu a co vám pomůže manželství uchovat. Trvejte na tom, že spolu budete každý den hovořit a mít pravidelně vyhrazený čas pouze pro sebe - bez dětí a přátel, abyste posilovali vaše "my".

Obohacujte vztah pravidelným setkáváním s ostatními. Navštěvujte manželská setkání a konference, kde se dozvíte o budování vzájemných vazeb. Existuje mnoho programů, které vám pomohou zlepšit vzájemnou komunikaci a posílit intimní sdílení.

"Pouhé přátelství" nemusí být přátelské pro manželský vztah. Když jeden z manželů vyjádří nelibost nad příliš blízkým vztahem, obvyklá odpověď je "vždyť jsme pouze přátelé".
Shirley Glass ve své knize poukazuje na to, že "pouze přítel" nemusí být nutně "přítelem manželství". Jak rozeznáte, kdo přítelem vašeho manželství je a kdo není? Pokud má k takovému příteli váš partner výhrady, pak není toto přátelství pro manželský vztah pozitivní a měli byste z něj ustoupit.

Chránit intimitu neznamená odříznout se od legitimních zdrojů podpory a pomoci. Sdílení vnitřních obav s někým, kdo vaše manželství podporuje a není atraktivní alternativou, může být velmi přínosné. Je zcela v pořádku, pokud hledáte pomoc a podporu u toho, kdo je jednoznačně "přítelem vašeho manželství".

Zachovávání intimity a věrnosti v manželství je v dnešní době velkou výzvou. Když vyhradíme okna intimity svým partnerům, budujeme a posilujeme emocionální vazby, které chrání naše manželství.