Sedm dovedností pro kvalitní rodinný život

(Upraveno podle S. Coveye, 1999)

1) Buďte pozitivně aktivní
Rodiny a jejich členové nesou zodpovědnost za svá vlastní rozhodnutí a mají svobodu vybrat si spíše to, co je založeno na principech a hodnotách, k nimž se propracovali, než na náladách a podmínkách, jimž by podléhali. Kultivují a používají své čtyři osobnostní potenciály:
 • sebeuvědomění,
 • vědomí,
 • představivost a
 • svobodou vůli
Snaží se cestou od vnitřního rozhodnutí k vnějšímu jednání vyvolat pozitivní změnu. Díky takto uskutečňovanému rozhodování nejsou obětmi, nejsou negativně aktivní a nesvalují vinu na druhé.

2) Začněte s tím, k čemu chcete dojít
 • Rodiny si připravují vlastní budoucnost tím, že si jejich členové v mysli vytvářejí obraz a cíle jakéhokoliv velkého či menšího projektu.
 • Nežijí pouze ze dne na den bez jasného cíle.
 • Nejvyšší formou (uskutečnění) tohoto mentálního obrazu je formulace manželského či rodinného poslání.

3) Nejdůležitější věci klaďte na první místo
 • Rodiny si organizují život a jednají na základě důležitých priorit vyjádřených v jejich osobním, manželském a rodinném poslání.
 • Pravidelně dodržují čas pro rodinu a rozhovory ve dvou.
 • K činnosti je podněcuje jejich cíl, nikoliv vlivy a síly zvenčí.

4) Myslete způsobem "vítěz - vítěz"
 • Členové rodiny myslí v perspektivě vzájemného dobra.
 • Usilují o vzájemnou podporu a úctu.
 • Myslí v perspektivně vzájemné závislosti - "my", nikoli "já".
 • Uzavírají dohody ve smyslu "vítěz" - "vítěz". Nemyslí sobecky ve smyslu "vítěz" - "poražený", ani jako trpitelé ve smyslu "poražený" - "vítěz".

5) Nejdříve se snažit rozumět druhým, a teprve pak hledat pochopení
 • Členové rodiny se usilovně snaží pochopit myšlenky a pocity druhých, pak se snaží účinně předat své vlastní myšlenky a pocity (ale ne vnutit!).
 • Na vzájemném porozumění budují hluboké vztahy důvěry a lásky.
 • Mají zájem na zpětné kontrole, kontrolu nebrzdí. Nesnaží se, aby druzí nejdříve pochopili je.

6) Spolupracujte tvůrčím způsobem
Členové rodiny nabývají sil individuálně i jako celá rodina tak, že při vzájemném respektování svých rozdílů dosahují lepších výsledků, než kdyby pouze sečetli své jednotlivé výsledky. Budují tak prostředí příznivé pro řešení problémů a využití příležitosti. Pěstují atmosféru lásky, poučení služby.
Nemají rádi kompromis (1 + 1 = 1,5), ani pouhou spolupráci (1 + 1 = 2), nýbrž tvůrčí spolupráci (1 + 1 = 3, i více).

7) Pravidelná formace
Rodina zvyšuje svou hodnotu a výsledky tím, že pravidelně obnovuje tři základní oblasti života:
 • tělesnou a materiální,
 • duševně sociální a
 • duchovní.
Udržování tradic podporuje rodinnou pohodu a umožňuje obrodu.