Očekávání a potřeby - odlišnost mužů a žen

Převzato z knihy: Nevěra pro podváděné i podvádějící, PhDr. Petr Šmolka, vydala GRADA 2003

Před časem se profesor Kratochvíl, jeden z našich předních psychologů a manželských terapeutů, pokusil zformulovat typická mužská a ženská vztahová očekávání. Hledal především očekávání uplatňující se ve vztazích dlouhodobějších, speciálně v manželství.

Muži očekávají (a potřebují) především OSTA, NESTA, SEZA a UU
- "Obdiv STÁle", "NEzatěžovat STArostmi", "SEx, kdy se jim ZAchce" a "Uvařeno, Uklizeno".

Ženy očekávají (a potřebují) POPO, DUPO, VYCE a VYPO
- "POsedět a POpovídat", "DUševní POrozumění", "VYjadřovat lásku CElým životem" a "VYcítit, co ona Potřebuje".

Nenaplněná očekávání
Chronická frustrace kterékoli z těchto potřeb ve vztahu legitimním může vést ke snaze o kompenzaci v jiném vztahu.
Muž mnohdy skutečně poměrně často hledá u milenky právě onen doma mu tak chybějící obdiv a uznání, případně bezstarostný klid. A zpravidla též i jiný než pouze zásluhový sex. Hypoteticky si lze představit, že by mohl hledat i chutnou krmi a vycíděnou domácnost. Tato motivace sama o sobě by však zřejmě nestačila pro rozvinutí intenzivnějšího mileneckého vztahu.
Žena naopak bude mít tendenci kompenzovat ve vztahu s mimomanželským partnerem chybějící pocit duševního porozumění, ochotu ke komunikaci a k projevům citu, jakož i dychtivou snahu rozpoznat její niterné potřeby a vůli jim vyhovět. Toto konstatování jako by podporovalo mýtus o tom, že žena je nevěrná především duševně. Co když se ale její "niterné potřeby" koncentrují právě na milencovu invenci v uspokojování jejích potřeb sexuálně tělesných!?