Rizikové faktory související se „spolužitím“

Tak jako existují obecné rizikové faktory existují také specifické, které souvisí se společným bydlením před svatbou. Ty je potřeba znát, pokud již s někým žijete a uvažujete o manželství, nebo pokud se právě rozhodujete, zda se k partnerovi nastěhovat nebo ne.

S vyšší rozvodovostí nebo s nižší spokojeností v manželství souvisejí tyto obecné rizikové faktory, proto je vhodné, aby partneři před vstupem do manželství mluvili o:

 • O možných vlivech předcházejícího manželství.
 • O dětech, které si do manželství přivádíme s sebou.
 • O novém rodičovství - k dětem partnera.
 • O možných vlivech velmi rozdílného kulturního prostředí, ze kterého každý pocházíme, o vlivech, který přináší rozdílný rasový původ.
 • O velkém rozdílu v dosaženém vzdělání.

Rizikové faktory související se "spolužitím"


Předchozí "spolužití" - má vliv na pozdější nestabilitu manželství. Důvodem může být to, že zkušenost ztráty jednoho vztahu způsobuje větší ochotu ztratit i další vztah - práh neštěstí se snižuje. Snadněji vstupují do méně perspektivního vztahu, nižší očekávání.
Délka trvání "spolužití" - čím delší je doba "spolužití" beztoho, že by se mluvilo o svatbě či o dětech, tím více to nahrává pohodlnosti mužů, kteří si zvyknou na dokonalý servis a nulové závazky. O to menší je ochota a důvody vstupovat do manželství. "Co se vlastně pro nás změní,"
Rozhodnutí pro společné bydlení
 • přejí si tuto formu opravdu oba partneři stejně?
 • pokud je v pozadí myšlenka "ten vztah by nemusel vydržet", není to dobrý vklad k založení stabilní rodiny

Individualismus - lidé "žijící spolu" tuto vlastnost cení výše, osobní svoboda, více si cení nezávislosti, samostatnosti, oproti vzájemné pomoci, doplnění a sdílení
Přijímání závazků - některé výzkumy ukazují že tuto formu soužití volí většinou lidé s menší schopností či ochotou závazky přijímat a dodržet
Finance - finanční nezávislost, samostatnost je upřednostňována před společným sdílením možných zdrojů
Sexuální výlučnost - spolužití se blíží více "životu na studentské koleji" než manželství. Sexuální věrnost nebývá významnou hodnotou (druhého sexuálního partnera mělo v manželství 3,3x více žen které "spolužitím" prošly, než ty které s nikým před manželstvím nežily)
Domácí násilí - ve volných soužitích je násilí směřující k partnerovi či k dětem významně častější než v manželství
Děti - Těšíme se na děti oba stejně? Kdy pro to bude vhodná doba? Děti potřebují a mají mít rodiče, kteří jsou zavázáni s nimi zůstat dlouhodobě.
Vztahy v širší rodině - přijmou naše rozhodnutí také naši blízcí příbuzní? Když ne, může to nějak poškodit i náš vztah?
Rizikové návyky chování - při "spolužití" se vytváří jiné vzorce chování než když spolu partneři pouze chodí.
 • Návyk na využívání volného času, jako bych byl sám
 • Finanční výdaje jsou osobním rozhodnutím, chybí společné rozhodnutí
 • Dělba práce v domácnosti je nevyvážená - jeden je více "doma", druhý více na "návštěvě"
 • Společné investice do výdajů za domácnost mohou být nerovnoměrné, případně se minimalizují. Investice do budoucnosti je nejistá.
 • Jeden ve vztahu častěji ustupuje - aby partnera neztratil, -aby se nedostal do obtížné sociální situace (např. ztráta bydlení)
 • Rizikovým společným jmenovatelem je upřednostňování JÁ před MY.

(návyky které vztah posilují a vznikají při běžném "chození" - sny o budoucím společném životě, těšení se na chvíle spolu, co spolu uděláme za "kus práce", zájem o to co druhý v mé nepřítomnosti prožil, snaha něčím ho mile překvapit, drobné zbytečné dárky pro radost, vzájemná blízkost něžných dotyků, snaha na sobě pracovat, abych byl své milé hoden)