Spolupráce při přípravě na manželství ve farnosti


Vážení duchovní,
zde je několik charakteristik programu SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ:

 • Jedná se o tzv. "bližší přípravu", ve smyslu dokumentu Papežské rady pro rodinu "Příprava na svátost manželství" z roku 1996. Viz čl. 32, "Skládá se z různých kursů a odlišuje se od bezprostřední přípravy, která se zpravidla koncentruje na poslední rozhovory snoubenců s duchovními před slavením svátosti manželství."
 • Program tedy nenahrazuje přípravu, kterou vede se snoubenci kněz.
 • Usiluje o doplnění přípravy s knězem o zkušenosti manželů z jejich života.
 • Jedná se o přípravu dlouhodobou, při které čas umožňuje zrání vztahu snoubenců.
 • Největšího přínosu pro snoubence se dosahuje tam, kde se daří spolupráce kněze s vedoucím manželským párem. Takto fungující program je naším cílem.


Nové vedoucí manželské páry
Máte ve své farnosti vhodný manželský pár, se kterým si dovedete spolupráci představit?
Jsme připraveni, vámi vybraný manželský pár povzbudit, vyškolit a předat materiály. Pro tento účel máme připraven program "Příprava nových vedoucích párů".
Z každého nového vedoucího páru máme vždy radost!


Co považujeme za důležité pro vhodný vedoucí pár:
 • Mít alespoň nějaké zkušenosti s vedením malé skupiny
 • Ochotu sdílet se otevřeně a pravdivě o svém manželství
 • Jednotu manželů v názorech a postojích
 • Touhu sloužit tímto způsobem musí mít oba manželé stejným způsobem
 • Ochotu otevřít snoubencům svůj domov a být si vědom, že se to nepřímo dotýká i dětí
 • Žít v manželství minimálně 2 roky
 • Touhu vzdělávat se individuálně (viz církevní dokumenty) a účastnit se vzdělávacích setkání s ostatními vedoucími páry
 • Absolvovat připravený program "Příprava nových vedoucích párů"
 • Připravovat se poctivě na každé setkání se snoubenci, jež otevřené otázky snoubenců vyžadují


Výše zmíněný dokument Papežské rady pro rodinu k požadavkům na vedoucí manželské páry v čl. 43 říká:
"Tito spolupracovníci proto mají být osobami pevnými v učení, s nespornou věrností učitelskému úřadu církve, takže budou moci předávat - s pomocí dostatečných a podrobných znalostí a svědectví vlastního života - pravdy víry a odpovědnost spojenou s manželstvím. Je tedy více než samozřejmé, že tito pastorační spolupracovníci jako vychovatelé musí být také připraveni přijímat snoubence nehledě na jejich sociálně-kulturní původ, intelektuální vzdělání a konkrétní schopnosti. Nepominutelným předpokladem splnění jejich úkolu je dále jejich svědectví života z víry a radostné obětavosti. Budou čerpat ze svých životních zkušeností a lidských problémů, aby mohli snoubeneckému páru osvětlovat křesťanskou pravdu."


Jaké znaky jsou v rozporu s touto službou?
 • Manželský pár, který by stál izolovaně bez návaznosti na společenství církve
 • Manželský pár, který by nebyl věrohodným svědkem učení církve "O správném řádu sdělování lidského života”.
 • Manželský pár, který by měl ve svém vztahu nevyřešené problémy