Kdo jsme?

Je nás několik manželských párů, kteří žijí běžným životem. Máme různá zaměstnání, různý počet dětí, různé koníčky. Různé životní osudy připravily každému z nás různé obtíže.

Co máme společné?
Věříme na lásku mezi mužem a ženou, která může vydržet! I přes různé chvíle nepohody nás naplňuje vědomí, že sdílíme život s člověkem, který nás miluje.
Dělá nám opravdovou radost, když tuto naši víru a naději v lásku a něco z našich zkušeností můžeme někomu předat.
Další naší společnou věcí je, že se snažíme žít poctivým aktivním křesťanským životem.

Naším duchovním zázemím je:
Sdružení salesiánsů spolupracovníků


Naším organizačním zázemím je:
Salesiánské hnutí mládeže
Údaje pro fakturaci


Místa kde působíme Nabídka kurzů

Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV
Naše činost byla v letech 2005 - 2011 podpořena dotací jako součást "Programu podpory výchovy k harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství". Jedná se zejména o vzdělávání našich vedoucích manželských párů.

**