Příprava na manželství ?

Uvažujete-li o manželství, jste zde na správném místě.Je to možné se na manželství nějak připravit?

Jsme přesvědčeni, že to do jisté míry možné je! Doba chození vám může posloužit nejen k lepšímu poznání partnera, ale pomůže vám také uvědomit si vaše přednosti i nedostatky. V období chození se vytváří také mnoho užitečných společných návyků. Například základ vaší budoucí společné komunikace, schopnost sdílení zážitků a pocitů se vytváří již dnes.

Jakou formu přípravy nabízíme?

Není ani studium, nejsou to ani přednášky. Jde o společné setkávání několika párů. Většinou nejsou nijak formálně zasnoubeni, prostě spolu vážně chodí. Jedná se přibližně o 8-10 setkání v bytě vedoucího manželského páru. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti manželů a diskutovat s páry, které jsou v podobné životní situaci.
Více se dozvíte v Popisu programu

Základní časový harmonogram přípravy na manželství

Kurz se skládá z 10 setkání
1x první návštěva - při ní se seznámíte s vedoucím manželským párem který kurz povede
9x setkání skupiny
Do kurzů je potřeba se přihlašovat v měsících
- červenec
- srpen
- září
Začátky kurzů bývají v měsících
- říjen
- listopad
Kurzy končí zpravidla v měsících
- květen
- červen

Jednotlivé kurzy začínají vždy po jejich naplnění.
Jeden manželský pár doprovází jednu skupinu ve které je max. 5 párů.
Po naplnění kapacitních možností našich vedoucích manželských párů se již nové kurzy neotvírají.

Mapa míst našich kurzů

Místa, kde přípravu na manželství nabízíme

Přihlásit se do kurzu

Nabídka kurzů