Příprava na manželství - popis programu SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ

Program pro páry s vážnou známostí!
- Opravdu nemusíte být zasnoubeni!
- Možná jste o svatbě ještě ani nemluvili?
- Chcete se ještě lépe poznat?
..... Pak je tento program určen pro vás!

Příprava ve společenství

Jak velká je skupina? Maximálně 5 párů
Jak to při setkání vypadá? Vždy na následující setkání dostane každý pár tématické otázky, které slouží k jejich vzájemné diskusi. V tom spočívá hlavní těžiště přípravy. Při společném setkání pak o těchto tématech diskutujeme. Každý může říci svůj názor, podělt se o část svého rozhovoru s partnerem.
Kolik je to setkání? Jedno informativní individuální setkání, jedno setkání pro seznámení skupiny a 8 tématických setkání.
Jak dlouho příprava trvá? V závislosti na četnosti setkávání zpravidla cca 7 měsíců.
S každou dvojicí se vedoucí pár setká nejprve samostatně. Vzájemně se poznají, a snoubenci se dozvědí co mohou od přípravy očekávat a jaká je její forma a cíle.

Témata kterým se věnujeme

Období známosti
k čemu slouží, jak dobře poznat partnera, nejčastější chyby, co je dobré vědět o partnerově rodině
Psychologie muže a ženy
Rozdíly mezi mužem a ženou, komunikace, konflikty, zevšednění vztahu
Boží plán pro manželství
Biblický pohled na manželství, svátost, církevní dokumenty, manželský slib, platnost manželství, láska úcta a věrnost
Intimní oblast manželství,
Rozdíly mezi mužem a ženou, "spojivý a plodivý" význam manželského styku. Přínosy předmanželské čistoty, stud, sexuální zdrženlivost. Motivace k intimnímu životu manželů ve shodě s rytmem plodnosti podle Božího řádu - seznámení s PPR. Těhotenství, odpovědné rodičovství.
Společný život s Bohem
Duchovní život manželů, Jak lze prožívat jednotu v duchovním životě ve smíšeném manželství, liturgický rok v rodině, náboženská výchova dětí, zapojení do života církve
Praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu
Zajištění a zařízení bytu, finanční hospodaření, volný čas, dovolená, kultura, sport, koníčky, televize, angažovat ve veřejném životě, vztahy s rodiči, prarodiči, příbuznými, přáteli, kdo bude s dětmi doma, profesní růst, jesle a školky
Zamyšlení nad manželským slibem
Opravdu podrobné zamyšlení nad každým slovem. Vždyť je to slib na celý život!

Individuální příprava

V menších obcích se nesejde najednou více párů, ze kterých by bylo možné vytvořit společenství. Příprava s jedním párem je "chudší" o možnost poznání názorů vrstevníků ve stejné životní situaci. Předností však zůstává možnost nahlédnout do domova a rodiny vedoucího manželského páru. I s jedním párem lze probírat témata vždy při večerních setkáních podobným způsobem jako ve společenství.

Zde je mapka míst, kde přípravu na manželství nabízíme ?

Gli incontri dei findazati nella famiglia