Biblická čtení

Svatební Biblická čtení

Čtení ze Starého zákona: 1.Gn 1,26-28.31        /Stvořil je jako muže a ženu. 2.Gn 2,18-24            /A budou jeden člověk. 3.Gn 24,48-51.58-67       /Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky. 4.Tob 7,6-14       /Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj. (svatba Tobiáše a Sáry) ...