Jinde píší ......

2011 Benedikt XVI.: O důležitosti pastorační přípravy k uzavírání katolických sňatků
2010 Benedikt XVI.: Bez pravdy láska sklouzne k sentimentalismu. Stane se prázdnou skořápkou, kterou lze naplňovat libovolně
2009 Benedikt XVI.: Je třeba znovu objevit přirozenou způsobilost k manželství
2008 Benedikt XVI.: Přijal členy odvolacího církevního soudu, tzv. Římské roty
2007 Benedikt XVI.: Objevit krásu pravdy o manželství
2007 Benedikt XVI.: Právní pozitivizmus odnímá manželství jeho heterosexuální povahu