Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti, 21. října 2013

21. října 2013 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu uskuteční již XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice.
Konference se koná v rámci příprav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, vyhlášeného OSN.
Zaměření referátů se dotýká všech čtyř témat, která byla OSN pro letošní rok zvolena pro přípravné konference tohoto výročí:
  • mezigenerační solidarity,
  • slučitelnosti rodiny a zaměstnání,
  • ohrožení chudobou a
  • prevence sociálního vyloučení.

V ohnisku zájmu konference je požadavek prestižního dokumentu evropské rodinné politiky tzv. Osmé zprávy o rodině, vydané v roce 2012 německou spolkovou vládou, aby "opatření rodinné politiky umožňovala rodině převzít odpovědnost za sebe samu"
Zde je Program konference(PDF)

9.30 hod. Registrace
10.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE
10.30 hod. Je dnes rodičovská péče zbytečná? prof. dr. Ralph Dawirs, neurolog, Universitätsklinikum Erlangen
11.00 hod. Význam mezigeneračního učení v rodině, prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., FF MU, Brno
11.30 hod. Spolupráce rodiny a školy jako spolupráce dvou výchovných institucí, doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Katedra pedagogiky TF JU, České Budějovice
12.00 hod. Neúplné rodiny , Mgr. PhDr. Anna Šastná, VÚPSV, Praha
12.30 hod. Diskuse
13.00 hod. POLEDNÍ PŘESTÁVKA
13.45 hod. Peněžní užitek - několikanásobný užitek dobrovolnictví, prof. dr. Gerhard Kral, Katholische Stiftungsfachhochschule, Mnichov
14.15 hod. Odpovědnost rodiny v prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů, PhDr. Monika Punová, Ph.D., doc. Pavel Navrátil, Ph.D., FSS MU, Brno
14.45 hod. Diskuse
15.00 hod. ZÁVĚR KONFERENCE