Akreditovaný seminář "NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti" 19.10.2013, BRNO

Milí přátelé,
zveme Vás na sobotní akreditovaný seminář "NAPROHELP, úspěšná cesta k vlastnímu dítěti", který se bude konat u nás v CENAP dne 19.10.2013 od 9 do 17 hod.
Akreditaci žádáme na České lékařské komoře, ČAS, zvažujeme podání žádosti o akreditaci též na UNIPA .
Seminář chceme pojmout nejen teoreticky, ale též prakticky- co vše se dá z tabulky STM vyčíst, co je možné na základě STM klientům a pacientům dál doporučit, jak je vhodné načasovat léčbu. Budeme mít připravené i cvičné záznamové tabulky, abyste si mohli prakticky zopakovat pravidla STM a správné vyhodnocování záznamů cyklů.
Předpokládáme, že i Vám účast na tomto semináři může přinést důležité informace pro situace, když se setkáváte s klienty či pacienty, které trápí nechtěná neplodnost a kteří umělé oplodnění z etických, morálních či zdravotních důvodů podstupovat nechtějí a nemohou.
Již se můžete přihlásit, přihláška i další informace jsou na http://www.cenap.cz/vzs-reseni-neplodnosti.php
Těšíme se na setkání s Vámi u nás v CENAP
Potěší nás též, pokud o daném semináři budete informovat i další, které by daná problematika mohla zajímat.
MUDr. Lázničková

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prosíme, pomozte nám pomáhat - bez poškozování zdraví, bez eticky sporných postupů , a při tom smysluplně.
Finanční dar je možné poskytnout osobně na recepci Centra naděje a pomoci v Brně na Vodní 13, převodem nebo složenkou ve prospěch účtu číslo: 2100247288/2010. Bankovní spojení: Fio banka, a.s.V případě platby přes účet uveďte, prosím, variabilní symbol 0012790000
Děkujeme za pochopení.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx