Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (STM PPR)

http://www.cenap.cz/wks-stm-ppr.php

Datum a místo konání:
Cyklus čtyř na sebe navazujících setkání v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin:
v úterky 22.1., 29.1., 12.2., 19.2.2013 od 16:30 do 19:00
v sídle Centra naděje a pomoci na adrese Vodní 13, Brno., tel.: 543 331 472

Cena:
1150 Kč/os.