Kniha o zasnoubení

Karel D. Skočovský

Kniha vychází v nakladatelství Paulínky
Zasnoubení je "přátelství, které se rozhodlo". Tahle knížečka si klade jediný cíl: napomoci hlubšímu prožívání přípravy na manželství v Boží blízkosti. Je to mozaika informací, svědectví a duchovních inspirací pro období zasnoubení.