Proč a jak realizovat rodinnou politiku v obci.

Seminář pořádí Národní centrum pro rodinu, dne 13. září 2010 v Praze - Emauzích
Návratka (DOC)
Program(PDF)