Dítě do jeslí?

Datum: 25.4.2006 | Psychologie dnes | Vydání: 5/2006
Stručně

Škodí dětem v raném věku, pokud jsou umístěny v zařízeních kolektivní výchovy? Tato situace je velmi častá zejména u dětí matek, které se chtějí co nejdříve po porodu vrátit do zaměstnání. Jay Belsky zkoumal vliv kolektivnívýchovy na vývoj dětí na vzorku 1200 dětí ve Spojených státech. Výsledky ukázaly, že děti umístěné v raném věku do těchto zařízení trpí v pozdějším věku častěji poruchami chování a jsou agresivnější. Příliš přitom nezáleží nakvalitě výchovného zařízení, ale spíše na množství času, který zde malé děti stráví. Naopak pozitivní vliv byl u dětí navštěvujících zařízení kolektivní výchovy zaznamenán v oblasti kognitivního a řečového vývoje. V závěru svéstudie, která byla publikována v březnovém čísle časopisu Journal of Developmental Psychology, Belsky doporučuje, aby nejmenší děti v jeslích a obdobných zařízeních netrávily příliš času.