Rodičovská gramotnost

výstřižek z článku "Nezávazné úvahy o časné výchově"
Václav Břicháček, Praha


Pozorujeme poměrně rozvolněné vztahy v rodinách. Časté rozvody, spojené s dlouhými soudními spory, jsou prohrou všech účastníků. Nejvíce jsou postiženy děti, ale zároveň v budoucnosti i jejich následníci. Jedinec, který nezískal časné
zkušenosti ve fungující rodině, jen obtížně dokáže vytvořit po létech hodnotnější vztah.
Krize se přenáší z generace na generaci a postupně se prohlubuje. Je proto na místě hovořit i o "rodičovské gramotnosti", která je spojena s obecnými etickými hodnotami a s plnou odpovědností za vývoj budoucích generací.