Názory lidí na opatření v rodinné politice

Datum: 22.12.2008
Kategorie: Ekonomické - sociální politika
Autor: Paulína Tabery
Ve svém listopadovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) více zaměřilo na téma sociální politiky, konkrétněji na rodinnou politiku. Kromě obecného názoru, nakolik se vláda stará o sociální situaci rodin s dětmi, bylo zjišťováno i mínění obyvatel o jednotlivých opatřeních v rodinné politice.
Názory lidí na opatření v rodinné politice (PDF)