Rodina a společnost

I. část - Naslouchání: podmínky a problémy rodin

Společensko-kulturní kontext ČLÁNEK 5. S věrností Kristovu učení hledíme na dnešní rodinu v celé její komplexnosti, s jejími světly i stíny. Myslíme na rodiče, prarodiče, bratry a sestry, blízké i vzdálené příbuzné i na pouto, jímž jsou při každém manželství spojeny dvě rodiny. Antropologicko-kulturní změna dnes ovlivňuje všechny aspekty života a vyžaduje analytický a diversifikova...

Počet reakcí: 0

Why We Need a Marriage Index

Celý dokument je zde Marriage Index What helps us the most to thrive, as individuals and as a society? Money or marriage? Assets or relationships? Here’s what we know: A large body of research suggests that the status of our marriages influences our well-being at least as much as the status of our finances. But consider this puzzle. Why do we so carefully ...

Média v rodině – riziko a bohatství

Poselství papeže Jana Pavla II. k XXXVIII. světovému dni sdělovacích prostředků TÉMA: Média v rodině - riziko a bohatství. 23. května 2004 Zdroj: ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE, PRAHA 2004 Celý dokument je zde Média v rodině - riziko a bohatství (PDF) ...

Krásné. Mladé. Osamělé

PETR KAMBERSKÝ, 20. března 2010 http://www.lidovky.cz Nároky a dovednosti žen a mužů se přestaly potkávat. Přibývá nešťastných dam i zmatených mužů. Ubývá dětí Je jich spousta. Jsou mladé. Jsou elegantní. Jsou úspěšné. Jsou bez partnera. Starobylá představa viní osamělostí žen jejich "přílišnou emancipaci". "Mám pocit, že je nás čím dál víc. Nevím přesně, proč jsme samy....

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Datum: 22.12.2008 Kategorie: Ekonomické - sociální politika Autor: Paulína Tabery Ve svém listopadovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) více zaměřilo na téma sociální politiky, konkrétněji na rodinnou politiku. Kromě obecného názoru, nakolik se vláda stará o sociální situaci rodin s dětmi, bylo zjišťováno i mínění obyvatel o jednotlivých opatřeních v rodinné politice. ...

Rodičovská gramotnost

výstřižek z článku "Nezávazné úvahy o časné výchově" Václav Břicháček, Praha Pozorujeme poměrně rozvolněné vztahy v rodinách. Časté rozvody, spojené s dlouhými soudními spory, jsou prohrou všech účastníků. Nejvíce jsou postiženy děti, ale zároveň v budoucnosti i jejich následníci. Jedinec, který nezískal časné zkušenosti ve fungující rodině, jen obtížně dokáže vytvořit po létech...

O právech a povinnostech muslimek

Magazín Práva, 10.7.2004 Na toto téma jsme položili několik otázek Vladimíru Sáňkoví, řediteli Islámského centra v Praze. Proč musí mít muslimská žena zahalené celé tělo kromě obličeje a rukou? Úlohou hidžábu (islámského oblečení ženy) je ženu ochraňovat před nevítanými a zvědavými pohledy cizích mužů, před pokušením, které je nepochybně úzce spjaté s necudným nebo dokonce pro...

Dítě do jeslí?

Datum: 25.4.2006 | Psychologie dnes | Vydání: 5/2006 Stručně Škodí dětem v raném věku, pokud jsou umístěny v zařízeních kolektivní výchovy? Tato situace je velmi častá zejména u dětí matek, které se chtějí co nejdříve po porodu vrátit do zaměstnání. Jay Belsky zkoumal vliv kolektivnívýchovy na vývoj dětí na vzorku 1200 dětí ve Spojených státech. Výsledky ukázaly, že děti umístěné v raném věku ...

Osvobozené ženy ztratily muže, děti otce

Hospodářské noviny, 3. 12. 2003, David Hanák Kdysi, když žena čekala dítě, tak se říkalo, že je v požehnaném stavu, dnes je těhotná. I takový rozdíl může ukázat, jak se změnil svět. Kdysi bylo dítě požehnáním, dnes je problémem. Feministky začaly oslavovat 60. léta, kdy se začaly uplatňovat antikoncepce a také legální potraty jako osvobození žen od povinnosti rodit. Sexuální osvobození ...

Ženská otázka v rodině z hlediska dítěte

L.Trapková, V.Chvála Nejsem znalkyní ženského hnutí a nechystám se mluvit o feminismu. Avšak všímám si změn ve vztazích mezi muži a ženami v rodinách jako rodinná terapeutka a mohu nabídnout pohled z perspektivy praxe na dvou pracovištích, pražské Ordinace klinické psychologie a libereckého Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch. Nikdo dnes už nepochybuje o tom, že se běhe...

Výzkum - Švédská studie, 10 let, 1 mil. dětí

Její význam tkví v tom, že po dobu 10 let sledovala vývoj 1 mil. dětí mladších 20 let. Studie se opírala o údaje Švédského národního registru, který pokrývá celou populaci země a obsahuje rozsáhlé sociálně-ekonomické a zdravotní údaje. Asi 60 000 dětí žilo pouze s matkou a cca 5 500 pouze s otcem. 921 257 sledovaných dětí žilo s oběma rodiči. Do průzkumu byly zahrnuty děti ve věku od 6 do 18 le...

Jinde píší ......

Občanský institut, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2 http://www.obcinst.cz/cs/ CO JE A CO NENÍ MANŽELSTVÍ Robert P. George, 01.11.2010 PŘIROZENÁ RODINA: MANIFEST Allan C. CARLSON - Paul T. MERO, 22.02.20...