Chronologie obřadu

Svatební obřad bez mše

Oddávající kněz nebo jáhen klade po homilii nastávajícím manželům tyto otázky: (....) a (....), rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Ženich a nevěsta odpoví: Ano. Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? ...