Slib - Řeckokatolická církev na Slovensku


Vydání textu - výber z Trebníka - Vysluhovanie sviatostí a svätenín, vydané v Prešově roku 1973, schválením o.ord. Janem Hirkou.

MANŽELSKÝ SĽUB

Snúbenci pokľaknú, podajú si pravé ruky a položia ich na evanjelium. Kňaz ich prikryje epitrachilom.

ŽENICH: Ja, (....) beriem si ťa (....) za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi, Bože pomáhaj, v Trojici svätej jediný a všetci svätí.

NEVESTA: Ja, (....) beriem si ťa (....) za manžela a sľubujem ti lásku, vernosť, úctu, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi, Bože pomáhaj, v Trojici svätej jediný a všetci svätí.