Slib - Římskokatolická církev - španělsky

Wedding Vows in Spanish (Option A)
El novio dice:
Yo (...) te acepto a ti (...) como mi esposa y prometo serte fiel
en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad,
y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
La novia dice:
Yo (...) te acepto a ti (...) como mi esposo y prometo serte fiel
en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad,
y amarte y respetarte todos los días de mi vida.

Wedding Vows in Spanish (Option B)
El novio dice:
Yo (...) te quiero a ti (...) como esposa y me entrego a ti,
y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
La novia dice:
Yo (...) te quiero a ti (...) como esposo y me entrego a ti,
y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.


Způsoby provedení slibu

1. Opakování po knězi po částech.
2. Z paměti.
3. Souhlasem - kněz se táže na jednotlivé části slibu, ženich a nevěsta odpovídají "ano".