Slib - Římskokatolická církev - česky


Já (.....) odevzdávám se tobě (.....)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.

nebo

Já (.....) odevzdávám se tobě (.....)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.


Způsoby provedení slibu
1. Opakování po knězi po částech.
2. Z paměti.
3. Souhlasem - kněz se táže na jednotlivé části slibu, ženich a nevěsta odpovídají "ano".