Manželský slib

Slib - Římskokatolická církev - česky

Já (.....) odevzdávám se tobě (.....) a přijímám tě za manžela(ku). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. nebo Já (.....) odevzdávám se tobě (.....) a přijímám tě za manžela(ku). Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojno...

Slib - Římskokatolická církev - slovensky

PRVÝ SPÔSOB: Kňaz sa pýta najprv muža: Kňaz: Adam, beriete si (berieš si) Evu, za svoju manželku? Muž: Beriem. Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budete...

Slib - Římskokatolická církev - anglicky (Wedding Vows)

Wedding Vows in English (Option A ) The groom says: I (...), take you (...) to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. The bride says: I (...), take you (...) to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you an...

Slib - Římskokatolická církev - španělsky

Wedding Vows in Spanish (Option A) El novio dice: Yo (...) te acepto a ti (...) como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. La novia dice: Yo (...) te acepto a ti (...) como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y a...

Slib - Řeckokatolická církev na Slovensku

Vydání textu - výber z Trebníka - Vysluhovanie sviatostí a svätenín, vydané v Prešově roku 1973, schválením o.ord. Janem Hirkou. MANŽELSKÝ SĽUB Snúbenci pokľaknú, podajú si pravé ruky a položia ich na evanjelium. Kňaz ich prikryje epitrachilom. ŽENICH: Ja, (....) beriem si ťa (....) za manželku...